23ο Greek ICT Forum - Infomobility World

Πότε και πού;

14.04.2021 έως 15.04.2021
Διαδικτυακά

Το Συνέδριο διοργανώνεται διαδικτυακά, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων της αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το ΕΚΤ είναι υποστηρικτής του συνεδρίου.