Ημερίδα "Η καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 2.0"

Πότε και πού;

23.01.2021
Διαδικτυακά

Το ΕΚΤ θα συμμετέχει με ομιλία στην ενότητα «Η Καινοτομία σε Κάθετους Τομείς», όπου θα παρουσιαστούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουν οι προκηρύξεις στα προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ, και ειδικότερα τα προγράμματα του EIT Health, μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες στην υγεία που υποστηρίζεται από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology, EIT).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του εργαλείου zoom. Η εγγραφή είναι δωρεάν εδώ.