Διαγωνισμός ανάδειξης καινοτόμων προτάσεων #HackCoronaGreece