Διάλεξη του Χρήστου Αρβανιτίδη με θέμα «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα»

Πότε και πού;

20.03.2019
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΣΕΚΤ).

Ο Χρήστος Αρβανιτίδης είναι Διευθυντής Ερευνών και Επικεφαλής στο Εργαστήριο Βιοποικιλότητας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Η έρευνα του επικεντρώνεται στους τομείς: θαλάσσια βιοποικιλότητα, πληροφορική της βιοποικιλότητας, βιοποικιλότητα, λειτουργική ποικιλότητα και παράκτια οικοσυστήματα. Συντονίζει την ερευνητική υποδομή LifeWatchGreece. Είναι εθνικός εκπρόσωπος στο LifeWatch ERIC. Έχει διατελέσει μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του World Ocean Assessment του ΟΗΕ, του συμβουλίου του European Network of Marine Research Institutes and Stations, της Society for the Marine European Biodiversity Data, της συντακτικής επιτροπής του World Register of Marine Species και του επιστημονικού συμβουλίου του Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale.

Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ekt@ekt.gr, τηλ. 210 7273938

Διοργάνωση