Διάλεξη του Andreas Fickers με θέμα «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα»

Πότε και πού;

06.02.2019
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), Αμφ. Λ. Ζέρβας

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΣΕΚΤ).

Andreas Fickers is the director of the Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) and head of the DH-Lab. He is Professor for Contemporary and Digital History at the University of Luxembourg. Fickers is head of the FNR funded Doctoral Training Unit ‘Digital History & Hermeneutics’ (DTU) and coordinates the Trinational doctoral school together with Prof. Dr Dietmar Hüser (Universität des Saarlandes) and Prof. Dr Hélène Miard-Delacroix (Université Paris-Sorbonne). He's also prinicipal investigator of the Impresso project and co-editor of VIEW, the Journal of European Television History and Culture. He's currently the Luxembourg national coordinator of DARIAH-EU and member of the joint research board of Humanities in the European Research Area (HERA).

Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ekt@ekt.gr, τηλ. 210 7273938

Διοργάνωση