Ανοικτές Διαλέξεις/Συζητήσεις «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα»

Πότε και πού;

06.02.2019
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)

4 διαλέξεις, 4 ομιλητές, 4 προσεγγίσεις. Μια νέα σειρά Ανοικτών Διαλέξεων-Συζητήσεων θα ξεκινήσει στις 6 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαΐου, με θέμα «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα» και με στόχο την ανάδειξη της προβληματικής που σχετίζεται με τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), τα Νέα Μέσα (New Media) και την τεκμηρίωση.

Kαθημερινά παράγεται και σωρεύεται, από οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ένας τεράστιος όγκος δεδομένων. Ο μετασχηματισμός αυτών των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) σε χρήσιμη και έγκυρη τεκμηρίωση κατέχει κομβικό ρόλο στη σημερινή Κοινωνία Της Γνώσης. To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί τον θεσμικά υπεύθυνο φορέα που παρακολουθεί και υποστηρίζει τον εν λόγω μετασχηματισμό, προχωρώντας στη διάχυση και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας και την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων.

Επιπροσθέτως, η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου και των Νέων Μέσων έχει ως απότοκο τη δημιουργία Μεγάλων Δεδομένων από τους χρήστες των συγκεκριμένων τεχνολογιών, κάτι πρωτόγνωρο στην ανθρώπινη ιστορία. Η σωστή χρήση αυτών των δεδομένων είναι ένα από τα πολλά θέματα που εγείρονται και πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τις σύγχρονες κοινωνίες.

Τέσσερις διακεκριμένοι ομιλητές, προερχόμενοι από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, αλλά και τις θετικές επιστήμες, θα μιλήσουν για το θέμα, ο καθένας από την οπτική του, σε 4 δίωρες διαλέξεις – συζητήσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Οι ομιλητές έχουν πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και τεκμηρίωση μεγάλων δεδομένων και έχουν επιλεγεί με βάση τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο σε πρωτοπόρα συναφή εγχειρήματα.

Πιο αναλυτικά:

  • ο κύκλος των ανοικτών διαλέξεων θα ξεκινήσει στις 6 Φεβρουαρίου 2019 (18.00-20.00, στα αγγλικά, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας ΕΙΕ), με την εισήγηση του Andreas Fickers, Professor for Contemporary and Digital History, Director of the Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH), Head of the Digital History Laboratory,
  • στις 20 Μαρτίου 2019 (18.00-20.00, στα ελληνικά), εισηγητής της διάλεξης θα είναι ο Χρήστος Αρβανιτίδης Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),
  • στις 10 Απριλίου 2019 (18.00-20.00, στα αγγλικά), θα μιλήσει ο Jürgen Neyer, Professor and Vice-President of International Affairs, Director of the Centre for the Internet and Human Rights (CIHR), European University Viadrina,
  • ο κύκλος διαλέξεων θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαΐου 2019 (18.00-20.00, στα αγγλικά), με την ομιλία του William Allen, Fellow by Examination in Political and Development Studies, Madgalen College, University of Oxford, Research Officer, Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS).

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές, επιστήμονες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε οποιονδήποτε ασχολείται με τον μετασχηματισμό δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε πολύτιμη τεκμηρίωση. Μετά από κάθε διάλεξη θα υπάρχει συζήτηση με το κοινό. 

H εν λόγω σειρά διαλέξεων διοργανώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΣΕΚΤ), με την υποστήριξη του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία - Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (sts.phs.uoa.gr).

Η είσοδος στις διαλέξεις είναι ελεύθερη. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους παρακολουθήσουν τις διαλέξεις. 

Δείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων.

Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ekt@ekt.gr, τηλ. 210 7273938

Διοργάνωση