Επιχειρηματικές Συναντήσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου Blue Invest in the Mediterranean 2019

Πότε και πού;

24.01.2019
Ξενοδοχείο Westin Dragonara Resort, Μάλτα

Το ΕΚΤ, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, προσκαλεί όλους τους φορείς του τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης (ναυτιλίας, ιχθυοκαλλιέργεια, παράκτιος τουρισμός, θαλάσσια βιοτεχνολογία, θαλάσσια ενέργεια, εξόρυξης στο θαλάσσιο περιβάλλον) σε forum επιχειρηματικών συναντήσεων που διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe Network στις 24 Ιανουαρίου 2019 στο πλαίσιο του συνεδρίου Blue Invest in the Mediterranean 2019 στη Μάλτα