Ενημερωτική δράση με τίτλο "Ιστορίες Σύγχρονης Επιστημονικής Έρευνας"

Πότε και πού;

05.07.2018
προαύλιος χώρςο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Η δράση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERC=Science², από την Ελληνογερμανική Αγωγή που είναι ο εταίρος του έργου για την Ελλάδα, και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Διοργάνωση