Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SmartAttica-AtHeNAI

07.02.2024 έως 19.02.2024
A. Αντικείμενο Σύμβασης: Υλοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων επικοινωνίας για επιχειρηματική ανάπτυξη και δικτύωση στο πλαίσιο του έργου SmartAttica-AtHeNAI
  Κωδικός: 2024/OX/EE01
  Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31.12.2025
  Ειδικότητα: ΠΕ Οικονομικών ή Τεχνολογικών ή Φυσικών ή Ανθρωπιστικών ή Πολιτικών – Διοικητικών Επιστημών ή Επιστημών Μηχανικού.
  Αριθμός Συνεργατών: 1
B. Αντικείμενο Σύμβασης: Υλοποίηση συμβουλευτικών δράσεων για επιχειρηματική ανάπτυξη και δικτώση στο πλαίσιο του έργου SmartAttica-AtHeNAI
  Κωδικός: 2024/OX/EE02
  Διάρκεια: Aπό την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31.12.2025
  Ειδικότητα: ΠΕ Οικονομικών ή Τεχνολογικών ή Φυσικών Επιστημών ή Επιστημών Μηχανικού.
  Αριθμός Συνεργατών: 1

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19η Φεβρουαρίου 2024 (19.02.2024).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Για την υποβολή αίτησης στις Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ.