Συνοπτικός Διαγωνισμός "Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ"

22.03.2019 έως 08.04.2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ" (.pdf)

Παράρτημα ΙΙ - Αρχιτεκτονικά Σχέδια (.pdf)

Διευκρινίσεις Διακήρυξης (.pdf)

Διευκρινίσεις Διακήρυξης Version 2.0 (.pdf)

Ανακοίνωση
Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής επισκέψεων η Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρες 11:00-13:00 στον χώρο της βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα, ισόγειο.
Ο χώρος είναι διαθέσιμος τις παραπάνω ώρες για κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.