Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022 - Επιτελική Σύνοψη


Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022 - Επιτελική Σύνοψη

Περίληψη

Η Στρατηγική της περιόδου 2016-2022 φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη γενική κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί το ΕΚΤ στο διάστημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα, όπως αυτό έχει αποτιμηθεί με δείκτες και στοιχεία που έχουν περιληφθεί στο Ανανεωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της περιόδου 2016-2018, καθώς και σε πλήθος από μελέτες, εκθέσεις και άλλα κείμενα που αποτυπώνουν λεπτομερώς την τεχνογνωσία, τις υπηρεσίες, τις διαθέσιμες υποδομές εθνικής εμβέλειας, τις σχέσεις του με τις κοινότητες στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, τη θέση του στο ελληνικό οικοσύστημα ΕΤΑΚ, καθώς και στοιχεία από την πορεία των ελληνικών οργανισμών με τους οποίους έχει συνέργειες, και αφετέρου, τη διεθνή κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται σε κείμενα πολιτικής διεθνών οργανισμών (ΕΕ, ΟΟΣΑ, UNESCO), διακηρύξεις κρατών που συνυπογράφει η Ελλάδα, και εμβληματικές δράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη στρατηγική κατεύθυνση διεθνών φορέων με θεσμικό ρόλο που προσομοιάζει με αυτόν του ΕΚΤ.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την Επιτελική Σύνοψη της έκδοσης "Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022" του ΕΚΤ.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Γλώσσα

Ελληνικά

Σελίδες

14

ISBN

978-618-5079-88-8 (print)
978-618-5079-89-5 (pdf)

Έτος Έκδοσης

2017

Αναφορά

Στρατηγική Προγραμματικής Περιόδου 2016-2022 - Επιτελική Σύνοψη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2017

Πρόσφατες Εκδόσεις