Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για ερευνητές στον Ορίζοντα Ευρώπη: Marie Skłodowska-Curie Actions

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση "Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για ερευνητές στον Ορίζοντα Ευρώπη: Marie Skłodowska-Curie Actions" που διοργανώνει, την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 (16:00-18:15) διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

H εκδήλωση, η οποία θα εστιάσει στις νέες προκηρύξεις που αφορούν τα Διδακτορικά Δίκτυα (Doctoral Networks) και τις Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες (Postdoctoral Fellowships) των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας / Research Executive Agency-REA.

Περισσότερες πληροφορίες

The National Documentation Centre (EKT), National Contact Point, for Horizon Europe and Co-ordinator of the Enterprise Europe Network-Hellas, invites you to the 'Career Opportunities for Researchers in Horizon Europe: Marie Skłodowska-Curie Actions' event to be held online through the Microsoft Teams platform on July 8, 2021 (16:00-18:15).

The event will focus on the new calls concerning the Doctoral Networks and Postdoctoral Fellowships of the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), and is being organised in collaboration with the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI), European Commission and the Research Executive Agency-REA.

More Info.