Ο Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο: Ένα σεμινάριο γνωριμίας με το SearchCulture.gr

Το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) γνωριμίας με το SearchCulture.gr "Ο Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο" πραγματοποιείται την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 (11.00-13.00).

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφών, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το webinar, αλλά και να λάβετε σχετικό υλικό και τις παρουσιάσεις στο email σας μετά το πέρας του σεμιναρίου.