Φόρμα εγγραφής για τον 2ο Κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων «Real Skills for Scientists - Computer Science»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», και το R.E.A.L. Science, μετά τον επιτυχημένο πρώτο κύκλο "Real Skills for Scientists -Επιστήμες Ζωής" ,  διοργανώνουν τον δεύτερο κύκλο στον τομέα του Computer Science (Επιστήμες Πληροφορικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κλπ.). Τον δεύτερο κύκλο σεμιναρίων υποστηρίζει για πρώτη φορά και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου.

Μάθετε περισσότερα για τον 2ο κύκλο σεμιναριών.

Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.