Ορόσημα της δεκαετίας του 2010

2010

Εκδίδεται η μελέτη "Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά".

Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» (EΣΠΑ).

2011

Παρέχεται ενιαία διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω των πυλών epset.gr και openarchives.gr.

Αναπτύσσεται Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό του ΕΠΕΑΕΚ, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

2012

Το ΕΚΤ αναλαμβάνει την παραγωγή των επίσημων Δεικτών και Στατιστικών για Έρευνα, Καινοτομία, Ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Νέο διαδικτυακό περιβάλλον για τον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών.

Υπογράφεται Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΤ και του Ινστιτούτου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας (ISTIC).

2013

Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου SaaS, "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου" (ΕΣΠΑ).

Ξεκινάει η ανάπτυξη ψηφιακών αποθετηρίων για φορείς έγκριτου επιστημονικού & πολιτιστικού περιεχομένου.

Ολοκληρώνεται η πρώτη στατιστική έρευνα που υλοποίησε το ΕΚΤ για την παραγωγή των επίσημων εθνικών στατιστικών Έρευνας και Ανάπτυξης. Μετά από πολυετή απουσία της Ελλάδας, τα στοιχεία, που αφορούν το 2011 και το 2012, απεστάλησαν στην Eurostat, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Αναπτύσσεται νέο διαδικτυακό περιβάλλον για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις ΕΚΤ ePublishing.

2014

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Achieving Impact για τον αντίκτυπο της έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου WIRE 2014 στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

Υλοποιείται η επίσημη στατιστική έρευνα για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις για την τριετία 2010-2012 (Community Innovation Survey), σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για πρώτη φορά μετά το 2006.

Αναπτύσσεται το τρίπτυχο υπηρεσιών Πιστοποίησης-Διαφύλαξης-Ανάδειξης έγκριτου περιεχομένου πολιτισμού, με τα εργαλεία Validator-Preservator-Aggregator.

2015 Δημιουργείται το νέο Ευρετήριο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών grissh.gr.
2016

Το ΕΚΤ δημιουργεί το SearchCulture.gr, την ενιαία πύλη αναζήτησης σε ψηφιακό περιεχόμενο. Σημαντικό τμήμα του περιεχομένου του διατίθεται στη Europeana, την Ευρωπαική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

2017

To EKT ορίζεται εθνική αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Το ΕΚΤ υλοποιεί την εθνική πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας".

2018

Το ΕΚΤ συστηματοποιεί τη χαρτογράφηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας.

"Η συμβολή του ΕΚΤ στη διάχυση της γνώσης" - Επετειακή εκδήλωση ΕΚΤ στον εορτασμό για τα 60 χρόνια ΕΙΕ

2019 To EKT συστήνεται ως αυτοτελές ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Άρθρο 59/Ν.4623, ΦΕΚ Α' 134, 09/08/2019) με θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικήςπληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.