Ορόσημα της δεκαετίας του 1990

1990 Για πρώτη φορά διατίθενται στο διαδίκτυο τα μεταδεδομένα του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.
1992

Λειτουργία του προηγμένου πληροφοριακού συστήματος ΕΡΜΗΣ για αποκεντρωμένη πρόσβαση σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων.

ΛειτουργΪα του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Αποτελεσμάτων Έρευνας.

Εστιακό σημείο για το κοινοτικό πρόγραμμα Impact (Information Market Policy Actions) με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία και την προώθηση της χρήσης υπηρεσιών πληροφόρησης.

Εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον δημόσιο λόγο, οι όροι "Ψηφιακό Περιεχόμενο’ και ‘Κοινωνία της Πληροφορίας".

1993 Δημιουργούνται Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Ξάνθης (πρόγραμμα STRIDE).
1994 Το ΕΚΤ δημιουργεί και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ).
1995 Συντονισμός του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, με συνεργάτες ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Το Κέντρο αποτελεί μέρος ενός πολυπληθούς ευρωπαϊκού δικτύου για τη σύνδεση της έρευνας και παραγωγής.
1996

Ξεκινάει η υλοποίηση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ, Β ΚΠΣ).

Εκδίδεται το 1ο τεύχος του περιοδικού "Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία"

1997

Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης και Τεχνολογίας. 

Συνεργασία με 30 φορείς περιεχομένου για τη δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος διάθεσης των πρώτων ελληνικών ψηφιακών βάσεων περιεχομένου.

1998

Το ΕΚΤ αναπτύσσει το λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.0 και το εγκαθιστά στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τις κινητές τους μονάδες.

Το ΕΚΤ ορίζεται ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ, δράση που συνεχίζεται έως σήμερα (6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Ορίζοντας 2020, Ορίζοντας Ευρώπη).

Το ΕΚΤ αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο σε έργα και δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών που καλύπτουν γεωγραφικά την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία, τον Εύξεινο Πόντο.

Ψηφιοποιούνται 2.000.000 σελίδες του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών και διατίθενται διαδικτυακά.

1999

Εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ 5.0 σε 500 Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Λειτουργεί το πρώτο ανοικτό στο κοινό Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο στον χώρο της Βιβλιοθήκης.