Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε έρευνα απογραφής της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας των Ελλήνων Διδακτόρων

Στο πλαίσιο της έρευνας απογραφής της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας των Ελλήνων Διδακτόρων που διεξάγει το ΕΚΤ, θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα κάτωθι στοιχεία προκειμένου να σας αποσταλεί με απευθείας link το ερωτηματολόγιο.