Τρεις ελληνικές διακρίσεις στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Αρχιμήδης

Τρία ερευνητικά έργα Ελλήνων φοιτητών διακρίθηκαν στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για το βραβείο 'Αρχιμήδης', που ολοκληρώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2002, στο Μόναχο. Στόχος του ευρωπαϊκού αυτού βραβείου είναι η προβολή των ερευνητικών επιτευγμάτων των Ευρωπαίων φοιτητών, η ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους για την έρευνα και την επιστήμη, καθώς και η προώθηση των συνεργασιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι ελληνικές συμμετοχές που ξεχώρισαν, για την περίοδο 2001-2002, είναι οι εξής: 

α) Μελέτη της σχέσης δομής - λειτουργίας στους μεταφορείς νουκλεοτιδικών βάσεων
(Αρετή Πανταζοπούλου, Σοφία Γκουντελά, Κωνσταντίνος Καγιάς, Στέλλα Τουρναβίτη - Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, 2002)

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο μικροβιολογικού συστήματος, οι φοιτητές μελέτησαν, σε μοριακό επίπεδο, μια κατηγορία πρωτεϊνών που ειδικεύονται στην επιλεκτική μεταφορά νουκλεοτιδικών βάσεων. 

β) Μελέτη 'οξείας μυασθένειας' ('myasthenia gravis')
(Κωνσταντίνος Πούλας - Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 2002)
Η νευρολογική αυτοάνοση ασθένεια της 'οξείας μυασθένειας', οι σύγχρονες θεραπευτικές αγωγές και η εξεύρεση νέων θεραπειών με λιγότερες παρενέργειες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

γ) Νέα προσέγγιση στη γνωστική αποκατάσταση
(Βίκυ Ταρνανά - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001)
Πρόκειται για μελέτη της συμβολής της ηχητικής εμπειρίας στην ανάπτυξη κιναισθητικής αντίληψης, χρησιμοποιώντας ένα διαδραστικό περιβάλλον βασισμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Το βραβείο Αρχιμήδης απονεμήθηκε, συνολικά, σε 20 ερευνητικά έργα, δίνοντας τη δυνατότητα σε 25 φοιτητές να ενισχύσουν την έρευνα τους με το χρηματικό έπαθλο, που κυμαίνεται από 34.000 έως 44.000 ευρώ. 

Υποστηρίζοντας τη νέα γενιά επιστημόνων 

Το ευρωπαϊκό βραβείο Αρχιμήδης διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2000, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής για την προσέγγιση της επιστήμης και της κοινωνίας. Οι διαγωνιζόμενοι φοιτητές καλούνται να συνδυάσουν την επιστημονική καινοτομία με την εφαρμογή στην καθημερινή ζωή και το όφελος του ευρύτερου κοινού. 

Οι ερευνητικοί τομείς για το βραβείο Αρχιμήδης 2001-2002 αφορούσαν:
 

  • Δομή και λειτουργία σε μακρομόρια (macromolecules)

  • Ενεργειακά συστήματα

  • Μοντέλα και διαχείριση υδάτινων πόρων

  • Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής της ΕΕ

  • Επιπτώσεις του τουρισμού στα φυσικά και ανθρώπινα οικοσυστήματα 

  • Νέα φάρμακα από φυσικές πηγές 

  • Απερήμωση και ξηρασία

  • Έργα για βοήθεια των ατόμων με ειδικές ανάγκες

  • Μαθηματικά μοντέλα για τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. 

Μεταξύ των έργων που διακρίθηκαν περιλαμβάνονται: ανάπτυξη λογισμικού για τον προγραμματισμό της διαδρομής ατόμων σε αναπηρικές καρέκλες (Γερμανία), ανάλυση DNA για τη θεραπεία ψυχολογικών μεταπτώσεων (Ιταλία), μελέτες για τη χρήση τοξινών σφηκών για τη δημιουργία νέων θεραπευτικών αγωγών για νευρολογικές παθήσεις (Δανία), κ.λπ.