Το επόμενο βήμα του Enterprise Europe Network - Hellas

Η νέα κοινοπραξία αποτελείται από 16 αναπτυξιακούς οργανισμούς και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες.

Με αισιοδοξία και ελπίδα για την επόμενη μέρα ολοκληρώθηκε η πρώτη πανελλαδική συνάντηση της νέας κοινοπραξίας Enterprise Europe Network - Hellas, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών της περιόδου 2022-2025. Με συντονιστές το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το Enterprise Europe Network - Hellas από το 2008 έχει καταγράψει σημαντική παρουσία στη χώρα, βοηθώντας εκατοντάδες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, να δικτυωθούν και να αναπτυχθούν διεθνώς.

«Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, αποδείξατε ότι ένα ελληνικό σχήμα μπορεί να είναι αξιόπιστο και αποτελεσματικό» ανέφερε στην ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών ο Μάκης Τικφέσης, στέλεχος του European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA).

Ο Μάκης Τικφέσης,από το European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). στην εκδήλωση του Enterprise Europe Network-Hellas

Το μήνυμα της πολιτικής ηγεσίας μετέφερε στον δικό του χαιρετισμό ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Χρίστος Δήμας: «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καινοτομούν». Ο υπουργός τόνισε ότι προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι «η σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα».

Ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Δρ Χρίστος Δήμας στην εκδήλωση του Enterprise Europe Network-Hellas

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για καινοτόμες επιχειρήσεις

«Η νέα περίοδος του δικτύου στην Ελλάδα (2022-2025) σημαίνει νέες ολοκληρωμένες υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες και δυναμικό καινοτομίας», δηλώνει ο συντονιστής της κοινοπραξίας Αχιλλέας Μπάρλας (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ).

Ο Αχιλλέας Μπάρλας, από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, παρουσιάζει τους κύριους άξονες δραστηριοτήτων του Enterprise Europe Network-Hellas

Στις καινοτομίες και τα νέα στοιχεία του δικτύου συγκαταλέγονται η πελατοκεντρική προσέγγιση με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών, και η ολοκληρωμένη υποστήριξη μιας επιχείρησης μέσω της εκτίμησης των αναγκών και την παροχή συνδυασμένων και διαχρονικών υπηρεσιών (client journey).

Ο κύριος προσανατολισμός της νέας κοινοπραξίας είναι η υποστήριξη της καινοτομίας, και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Φιλόδοξοι στόχοι

Τα κύρια σημεία της στοχοθεσίας του Enterprise Europe Network-Hellas για την περίοδο 2022-2025 είναι τα ακόλουθα:

 • Βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πρόκειται να λάβουν 7.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα
 • Προηγμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες αναμένεται να λάβουν περισσότερες από 700 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • 500 από αυτές προβλέπεται να επιτύχουν διεθνείς συνεργασίες με επιχειρήσεις του εξωτερικού
 • Τουλάχιστον 150 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εξασφαλίσουν θετικά αποτελέσματα σε θέματα οικονομικής εξέλιξης, διατήρησης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • 339 επιχειρήσεις θα μπουν σε κύκλο λήψης συνδυασμένων υπηρεσιών (client journey).

Στοχευμένη Επικοινωνία

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για τη νέα περίοδο έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στην Επικοινωνία του δικτύου. Επιδίωξη είναι η ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών Επικοινωνίας με αποδέκτες τους πρωτοπόρους του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου και η υποστήριξη όλων των μελών της κοινοπραξίας προκειμένου να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας με πρωταγωνιστές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικός στόχος του δικτύου είναι να καταθέσει 55 ιστορίες επιτυχίας μέχρι το 2025.

Το Enterprise Europe Network - Hellas σχηματίστηκε το 2008. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία, το σχήμα ενισχύθηκε και αριθμεί πλέον 16 μέλη. Η νέα κοινοπραξία του Entrerprise Europe Network-Hellas αποτελείται από 16 αναπτυξιακούς οργανισμούς:

 • Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
 • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ)
 • ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήριο Αρκαδίας
 • Επιμελητήριο Ιωαννίνων
 • Επιμελητήριο Καβάλας
 • Επιμελητήριο Ηρακλείου
 • Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ)
 • Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
 • Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, MIRTEC S.A. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ)

Ο Δρ Νίκος Καραμπέκιος, Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ, παρουσιάζει τις δράσεις και υπηρεσίες του οργανισμού προς τις επιχειρήσεις.

Ο Παναγιώτης Φραντζής, από το ΕΚΤ, υπεύθυνος επικοινωνίας του Enterprise Europe Network-Hellas, παρουσιάζει το επικοινωνιακό πλάνο του δικτύου για την επόμενη περίοδο.

Το ΕΚΤ στο οικοσύστημα καινοτομίας

Το ΕΚΤ, οργανισμός δημοσίου συμφέροντος εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση του συστήματος καινοτομίας της χώρας. Σκοπός είναι να συμβάλει στη μεταφορά τεχνολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικής και παραγωγικής κοινότητας και στην υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων έντασης γνώσης.

Το ΕΚΤ, επίσης, είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Έχοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα, υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Επίσης, το ΕΚΤ είναι ο κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα (μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας). Συμμετέχει δε ενεργά στην κοινοπραξία του έργου STARTUP3, υποστηρίζοντας ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις σε διαφορετικά πεδία, από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέχρι τη γεωεπισκόπηση και τη βιοτεχνολογία.

Το Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Αποτελείται από περίπου 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι φορείς αυτοί απασχολούν περίπου 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, με εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους βιομηχανικούς τομείς. Τα τοπικά σημεία επαφής του δικτύου βρίσκονται σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Enterprise Europe Network λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις, τους παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ και τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο τεκμηριώνουν σε ετήσια βάση περίπου 1.000 τεχνολογικούς ελέγχους και διοργανώνουν 4.000 τοπικές εκδηλώσεις και σεμινάρια σε θέματα σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δίκτυο υποστηρίζει περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network-Hellas, EKT