H συνεργασία της Βιομηχανίας Τροφίμων με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΣΕΒΤ

Στην εκδήλωση αναδείχθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων με τη Βιομηχανία Τροφίμων και υποβλήθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη βελτίωση του ελληνικού συστήματος καινοτομίας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Ποτών (ΣΕΒΤ) και την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα "Food for Life", στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FOODPRINT, το 1ο Brokerage event: «Η Έρευνα & η Καινοτομία: Το κλειδί για την ανάπτυξη» στη Θεσσαλονίκη, στις 10 Νοεμβρίου, με την παρουσία πλήθους παραγωγικών και θεσμικών φορέων, υποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της Βορείου Ελλάδος στην επιχειρηματικότητα.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ε. Καλούσης και χαιρέτισαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, της Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας και ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης.

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης άνοιξε με τις παρουσιάσεις για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, και συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα: The mission and the impact of the ETP to continue promoting research and innovation in the Food & Drink Sector, Χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης έρευνας & καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - Κοινωνική Πρόκληση 2: Επισιτιστική ασφάλεια. Σύντομη παρουσίαση προγράμματος εργασίας 2017, Νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Αρ. 185 «PRIMA» για τη θεματική περιοχή "Τρόφιμα". 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Δρ Δ. Λαδικού, Προέδρου της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life» για τη σημασία της δικτύωσης στην προώθηση της Έρευνας & Καινοτομίας και ακολούθησε Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα συζήτησης: «Βιομηχανία Τροφίμων & Ερευνητικοί Φορείς: Ενίσχυση της συνεργασίας τους μέσα από τον καθορισμό ερευνητικών προτεραιοτήτων και την ανάδειξη πετυχημένων μοντέλων συνεργασίας» στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων. Στη συζήτηση έγινε σαφές ότι υπάρχουν εμπόδια στη συνεργασία των Ερευνητικών Ιδρυμάτων & Πανεπιστημίων με τη Βιομηχανία Τροφίμων καθώς και διαφορετικές προτεραιότητες αλλά  και προσεγγίσεις μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητών. Παράλληλα όμως, αναδείχθηκαν οι ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν από τις συνεργασίες τους και υποβλήθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη βελτίωση του ελληνικού συστήματος καινοτομίας.

Το επόμενο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε στις παρουσιάσεις των ερευνητικών ομάδων από τους πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Συμμετείχαν συνολικά 12 ομάδες από το ΑΠΘ, ΑΤΕΙΘ, ΕΚΕΤΑ, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Παν. Θεσσαλίας και ΤΕΙ Θεσσαλίας, όπου παρουσιάστηκαν οι συνθέσεις τους, τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και αποτελέσματα ενώ το τελευταίο μέρος της εκδήλωσης περιελάβανε τις Δράσεις Δικτύωσης, στη διάρκεια των οποίων έλαβαν χώρα οι συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Βιομηχανίας Τροφίμων και των ερευνητικών ομάδων.

Παράλληλα με τις δράσεις δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν και 2 workshops. Το 1ο αφορούσε στο ευρωπαϊκό έργο FOODPRINT, όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά του αποτελέσματα σχετικά με τον προσδιορισμό της συνολικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την πρωτογενή παραγωγή έως και την επεξεργασία και διανομή των τροφίμων και ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις του Κλάδου για την υπό ανάπτυξη δικτυακή πλατφόρμα υπολογισμού του Αποτυπώματος Άνθρακα για τα προϊόντα τους, η οποία θα τους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας (efficiency) στις μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τους. Το 2ο αφορούσε στο ευρωπαϊκό έργο KATANA, που προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για να λάβουν καινοτόμες επιχειρήσεις τροφίμων οικονομική υποστήριξη και δωρεάν επιχειρηματική κατάρτιση.

Με αφορμή τη διεξαγωγή του Brokerage Event στη Θεσσαλονίκη ο κ. Ευάγγελος Καλούσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων-Ποτών δήλωσε: «Με την εκδήλωση αυτή καταφέρνουμε να αποδείξουμε ότι η επιτυχία και η διαρκής ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας, που στηρίζει την καινοτομία και μιας νοοτροπίας δεκτικής απέναντι στη διαρκή βελτίωση και την αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη μιας Εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία, ενθαρρύνουμε τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων τροφίμων και του ερευνητικού ιστού της χώρας και αναπτύσσουμε δράσεις και μηχανισμούς, που βοηθούν τις επιχειρήσεις μας να στραφούν σε καινοτόμες δραστηριότητες». Και συνέχισε τονίζοντας: «Η δυναμική παρουσία τόσο της επιχειρηματικής όσο και της επιστημονικής κοινότητας σήμερα μας γεμίζει αισιοδοξία και δείχνει ότι το όραμα του ΣΕΒΤ, μια Ελλάδα ανάπτυξης, ευκαιριών, εκπαίδευσης και καινοτομίας μπορεί να γίνει πραγματικότητα».

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΣΕΒΤ