Διαδικτυακό σεμινάριο «Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για έργα ψηφιακού πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ»

29.06.2022
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

11.00-11.20

Καλωσόρισμα και χαιρετισμός

Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ

Παναγιώτης Τσαλτάκης, ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προϊστάμενος Μονάδας Β4 Διαχείρισης Πράξεων Θεματικού Στόχου 2 - Τ.Π.Ε.

Βίκυ Σταύρου, στέλεχος παρακολούθησης έργων Ψηφιακού Πολιτισμού, ΕΥΔ του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 
11.20-11.40

Εισαγωγή- Το πλαίσιο και η στόχευση των προδιαγραφών

Γεωργία Αγγελάκη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης του Δικτύου των Φορέων

11.40-12.20

Μεταδεδομένα και συστήματα, Βασικές 'Εννοιες και Καλές Πρακτικές

Νίκος Βασιλογαμβράκης, Επιστήμονας Πληροφορίας

Δρ Χάρης Γεωργιάδης, Υπεύθυνος Μονάδας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Αγάθη Παπανότη, Υπεύθυνη Εμπλουτισμών

12.20-12.40

Διάθεση Ψηφιακών Αρχείων

Δρ Χάρης Γεωργιάδης

12.40-13.00

Μηχαναγνώσιμες άδειες χρήσης

Γεωργία Αγγελάκη

13.00-13.20

Διαδικασίες συνεργασίας και ροή εργασίας

Γεωργία Αγγελάκη

13.20-13.30

Ερωτήσεις-Συζητήση

 

Δείτε όλο το βίντεο της εκδήλωσης