Διαδικτυακή εκδήλωση "Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022"

12.04.2022
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

10.30 - 10.45

Χαιρετισμοί

Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη Τμήματος Δεικτών & Δράσεων ΕΤΑΚ, ΕΚΤ

 
10.45 - 11.15

MSCA Postdoctoral Fellowships - Προκήρυξη 2022

Δρ Θεόδωρος Στάικος, Research Programme Administrator, European Research Executive Agency, Unit ΕREA.A1 MSCA Postdoctoral Fellowships 

 

11.15 - 11.30

Τοποθετήσεις από την Ομάδα Αντιπροσώπων και Εμπειρογνωμόνων για την δράση MSCA Postdoctoral Fellowships στον Ορίζοντα Ευρώπη:  τα αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης  HE-MSCA-PF 2021

Δρ Άννα Ρόζενμπεργκ, Εμπειρογνώμονας MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

 

11.30 - 12.15

Συμβουλές για την συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης

Από αξιολογητή της προκήρυξης MSCA-2021-PF 

Δρ Γεώργιος Μπαλάσης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Από υπότροφους της προκήρυξης MSCA-2021-PF

Δρ Ανθή Αποστολοπούλου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Δρ Χριστόφορος Παντελή, Imperial College London

 

 

 

12.15 - 12.30 Οι Υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής (EΣΕ) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης νέων ερευνητών από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Δρ Cristina Pascual - Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, EKT 

Υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Δρ Ιωάννης Θεοδώρου - Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΙδΕΚ 

 

12.30 - 13.00

Ερωτήσεις - Συζήτηση