Διαδικτυακή ημερίδα «Οικοδομώντας κοινότητες για την προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

26.05.2021
Διαδικτυακή ημερίδα

Πρόγραμμα

26 Μαΐου 2021    
11:00 - 12:00 1η Συνεδρία - Ανοικτή Επιστήμη: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς    
  Συντονισμός: Μαρίνα Αγγελάκη, ΕΚΤ    
11:00 - 11:15 Χαιρετισμός- Εισαγωγή στη Συνάντηση    
  Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ (ΕΛ)    
11:15 - 11:30 Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης    
  Βικτωρία Τσουκαλά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΛ)    
11:30 - 11:45 Η ερευνητική υποδομή OPERAS και η συμβολή της στην υποστήριξη της ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας στον τομέα των ΑΚΕ    
  Suzanne Dumouchel (Huma-Num & OPERAS) and Pierre Mounier (CNRS/Open Edition & OPERAS) (ΕΝ)    
11:45 - 12:00 Συζήτηση με το κοινό    
12:00 - 13:00 2η Συνεδρία - Ανοικτή Επιστήμη: Η ελληνική εμπειρία: Προκλήσεις και Προοπτικές (ΕΛ)    
  Συντονισμός: Ηρακλής Κατσαλούλης, ΕΚΤ    
12:00 - 12:15 Η ανοικτή πρόσβαση από την σκοπιά του εκδότη: Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών    
  Αλέξανδρος ΑφουξενίδηςΕθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών    
12:15 - 12:30 Η συμβολή των βιβλιοθηκών στην μετάβαση στην ανοικτή επιστήμη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου    
  Σύλβια Κουκουνίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου    
12:30 - 12:45 Ομάδες Προφορικής Ιστορίας: προκλήσεις στην διαχείριση των αρχείων προφορικής ιστορίας    
  Ειρήνη Δαφέρμου, Ομάδες Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ)    
12:45 - 13:00 Συζήτηση με το κοινό    
13:00 - 13:30 Διάλειμμα    
13:30 - 14:30 3η Συνεδρία - Οι υπηρεσίες του OPERAS RI για την ερευνητική κοινότητα (ΕΝ)    
  Συντονισμός: Judith Schulte    
13:30 - 13:45 Pathfinder- Α Publishing Service Portal    
  Lorenzo Armando, Lexis Compagnia Editoriale    
13:45 - 14:00 Research for Society- Connecting SSH researchers with society    
  Alessia SmaniottoEHESS/⁠OpenEdition    
14:00 - 14:15 Discovery Service    
  Emilie Blotiere, Huma-Num    
14:15 - 14:30 Συζήτηση με το κοινό    
14:30 - 15:30 4η Συνεδρία - Οικοδομώντας Κοινότητες για την Ανοικτή Επιστημονική Επικοινωνία (ΕΝ)    
  Συντονισμός: Μαρίνα Αγγελάκη, ΕΚΤ    
14:30 - 14:45 OPERAS-GER: Starting the national node - insights and challenges    
  Marlen Toepfer, Max Weber Stiftung    
14:45 - 15:00 CO-OPERAS IN: Working with the Community    
  Arnaud Gingold, CNRS/Open Edition    
15:00 - 15:15 The OPERAS Forum    
  Marina Angelaki, EKT    
15:15 - 15:30 Συμπεράσματα - Κλείσιμο της Συνάντησης (ΕΛ)    
  Μαρίνα Αγγελάκη και Ηρακλής Κατσαλούλης, ΕΚΤ    

ΕΛ: συνεδρία στα ελληνικά, ΕΝ: συνεδρία στα αγγλικά