Διαδικτυακή Ημερίδα "Ευκαιρίες χρηματοδότησης και σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές"

29.09.2020
Διαδικτυακά- Microsoft Teams Live

Πρόγραμμα

16:00-16:20

 

Χαιρετισμοί 

Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ

 
  Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός  Έρευνας και Τεχνολογίας  
  Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών  

 

Αγνή Σπηλιώτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού
και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ

 
  Δρ Νικόλαος Μαστρογιαννόπουλος, Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόεδρος ΔΣ ΙδΕΚ   
  Δρ Νεκτάριος Νασίκας, Διευθυντής ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  
  Φώτης Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΙΚΥ  

16:20 – 17:50

 

 

Παρουσίαση Χρηματοδοτικών Ευκαιριών

Το Πρόγραμμα MSCA και οι επόμενες προκηρύξεις του Horizon Europe |Ελένη Κώνστα, MSCAUnit –DGEAC (EC)

 
 

Το Πρόγραμμα ERC  και οι επόμενες προκηρύξεις του  Horizon Europe | Δρ Μικαέλα Πουλυμενοπούλου, Unit B.4 Physical Sciences and Engineering, ERCEA

 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & Καινοτομίας και η Πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και συνεργασίας |
Δρ Cristina Pascual - Δημήτρης Μαραγκός, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

  
  Η συμμετοχή της Κύπρου στα Προγράμματα MSCA και ERC και οι υπηρεσίες του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας | Γεωργία Κλεάνθους, Επιστημονική Λειτουργός Α', Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, Επιστημονική Λειτουργός, Μονάδα Προώθησης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)  
  Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ ως μοχλός ενίσχυσης και ανάπτυξης της Ελληνικής Ερευνητικής Κοινότητας| Δρ Κατερίνα Κουραβέλου, Τμήμα Ερευνητικών Έργων, ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.   
  Ευκαιρίες για νέους Ερευνητές: Υποτροφίες ΙΚΥ/ Πρόγραμμα Erasmus+  | Βάνα Σωτηροπούλου, Τμήμα Διαγωνισμών, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)| Ελίνα Μαυρογιώργου, Τομέας Προβολής και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Erasmus+
17:50-18:15 Q&A  με το κοινό    

18:15 -19:00

 

 

Ανοιχτή συζήτηση με ωφελούμενους ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων |

Συντονιστές: Δρ Σωσσάνα Κολυβά, Εθνική Εκπρόσωπος “Shadow Committee MSCA", Αλέξανδρος Σουρουλάγκας, Εθνικός Εκπρόσωπος “Shadow Committee  ERC”,  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Δημήτρης Μαραγκός, Δρ Cristina Pascual, EKT 

 
  Δρ Άννα Αποστολίδου | Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
  Δρ Αθανάσιος Παπαϊωάννου | Εντεταλμένος Ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επωφελούμενος μεταδιδακτορικός ερευνητής ΙΚΥ
  Δέσποινα Παπαβραμίδου | Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Erasmus +
  Δρ Δημήτριος Χριστάρας | Επωφελούμενος ερευνητής δράσης MSCA, Individual Fellowships, Athens Eye Hospital
  Καθ.Τιμόθεος Παπαδόπουλος | Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, MSCA ITN Coordinator  
  Δρ Θέμις Αλισσάφη | Επωφελούμενη ερευνήτρια δράσης ERC Starting Grant, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών  
19:00- 19:30 Q&A  με το κοινό