Ημερίδα "Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας"

11.09.2018
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

08:30 - 09:00

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

   

09:00 - 09:30

Χαιρετισμός

Συνοπτική ενημέρωση για την πρόταση της Ε. Επιτροπής για το νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη»/Ο-Ε (Horizon Europe), 2021-2027

Δρ Μ. Χριστούλα, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

 

 

 

09:30 - 10:30

Το Πρόγραμμα Εργασίας του 2019 της Κοινωνικής Πρόκλησης "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή & Ευημερία" στον Ορίζοντα 2020

Δρ X. Κυριακοπούλου, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ

 

 

 

10:30 - 11:00

Συμπράξεις Δημόσιου/Δημοσίου & Δημόσιου/Ιδιωτικού τομέα στον χώρο των Επιστημών Υγείας  - Innovative Medicines Initiative (IMI) - ERANETs στην Υγεία

Δρ Σ. Κολυβά, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

 

 

 

 

 

11:00 - 11:20

European Institute of Technology - EIT Health InnoSTARS Network

Ευκαιρίες χρηματοδότησης & εκπαίδευσης για νεοφυείς επιχειρήσεις & φοιτητές Υγείας 

Δρ C. Maiorino, EIT Health InnoStars

 

 

 

 

11:20 - 11:30

European Institute of Technology – EIT KIC Climate Hub Greece     

Ι. Πετρόπουλος, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

 

11:30 - 11:40

BookingClinic - Ιστορία επιτυχίας στo EIT-Health InnoSTARS

Κ. Χατζηστεργίου & Β. Χατζηστεργίου, BookingClinic

 

 

11:40 - 12:00 Διάλειμμα    
12:00 - 12:15

Ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της Πληροφορικής – NBG Business Seeds

Σ. Αρσένης, Συντονιστής προγράμματος NBG Business Seeds Διεύθυνση Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Δανείων Λιανικής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

12:15 - 12:30

«Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία»

Δρ A. Χατζηδημητρίου, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 

 

12:30 - 13:00

pMedGR The Greek Research Infrastructure for Personalized Medicine - Εθνική ερευνητική υποδομή στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ

Δρ Π. Παπαδάκη, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / ΕΚΕΒΕ “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”

 

 

13:00 - 13:15

Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα "Oρίζοντας 2020"

Δρ Μ. Αγγελάκη , Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

13:15 - 13:30

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη  της Έρευνας & της Καινοτομίας
EKT ως συντονιστής του EIT-Health Hub - Υπηρεσίες για νεοφυείς επιχειρήσεις

Δρ Χ. Πασκουάλ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Γ. Μέγας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

 

 

 

 

13:30 - 14:15

Συμβουλές επιτυχίας για την συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της Υγείας

Δρ Β. Καρκαλέτσης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

 

 

 

14:15 - 14:30 Eρωτήσεις – Συζήτηση    
  Δείτε όλο το βίντεο της εκδήλωσης