Εκδήλωση "Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα"

02.03.2017
Αθήνα, Ξενοδοχείο Caravel, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2

Πρόγραμμα

10.45 - 11:10

Χρηματοδοτικά εργαλεία για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Γεωργία Τζένου,
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

11.10 - 11:30

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Τίμος Ρέκκας, Ευαγγελία Σολωμού,
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Εθνικοί Εκπρόσωποι του προγράμματος COSME

11:30 - 11:50

Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων

Γιάννης Πλεμμένος, Αφροδίτη Θεοδωρακάκου,
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τμήμα Α' Πολιτικών & Δομών Υποστήριξης ΜμΕ – Διαχείριση StartUpGreece

11.50 - 12:00

Συζήτηση

   
Δείτε το συνολικό βίντεο της εκδήλωσης