Εκδήλωση "Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα"

02.03.2017
Αθήνα, Ξενοδοχείο Caravel, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα "Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα" στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Hellenic Innovation Forum (1-2 Μαρτίου 2017, Αθήνα, ξενοδοχείο Divani Caravel). Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου (10.45-12.00) στην Αίθουσα Vergina.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και οι σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και τη Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Απαιτείται όμως εγγραφή στην εκδήλωση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Με την εγγραφή τους στην εκδήλωση του ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς κόστος και τις δύο ημέρες του πολυσυνεδρίου Hellenic Innovation Forum 2017.

Συγκεκριμένα, η Γεωργία Τζένου (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονίστρια του Enterprise Europe Network-Hellas) θα παρουσιάσει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, καθώς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα εργαλεία που παρέχει για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, προς τις ελληνικές ερευνητικές ομάδες. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για μεταφορά τεχνολογίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, μεταξύ των οποίων και η υπηρεσία διαχείρισης της καινοτομίας και συγκριτικής αξιολόγησης.

Στη συνέχεια οι Τίμος Ρέκκας και Ευαγγελία Σολωμού, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και εκπρόσωποι του προγράμματος COSME, θα παρουσιάσουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς: Πρόσβαση στη χρηματοδότηση (Εγγυήσεις & Επιχειρηματικά Κεφάλαια), Πρόσβαση στις Αγορές, Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Προώθηση επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικής κουλτούρας.

Ακολούθως, ο Γιάννης Πλεμμένος (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τμήμα Α' Πολιτικών & Δομών Υποστήριξης ΜμΕ – Διαχείριση StartUpGreece) θα παρουσιάσει τη Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης,.

Tο πολυσυνέδριο για την καινοτομία "Hellenic Innovation Forum" (HIF‐17) διοργανώνεται στην Αθήνα στις 1-2 Μαρτίου 2017 από την Ethos Media S.A. και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo-Επιστήμη Επικοινωνία. Tο συνέδριο περιλαμβάνει τρεις βασικές δράσεις: τα Κεντρικά Συνέδρια Εφαρμοσμένης Καινοτομίας, Εταιρικές Παρουσιάσεις Καινοτομίας, Έκθεση καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων. Στόχος είναι η ανάδειξη και προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ των μερών του τριγώνου "Θεσμικοί Παράγοντες ‐ Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα‐ Επιχειρηματικός Κόσμος"

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (http://innovation.ekt.gr/horizon2020), υποστηρίζοντας τους ελληνικούς οργανισμούς με  συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη, αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Το ΕΚΤ επίσης καταγράφει την εθνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και εκδίδει στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης (http://metrics.ekt.gr/).

Ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas (www.enteprise-hellas.gr), του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το ΕΚΤ υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος. 

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.