Ενημερωτικές Δράσεις ΕΚΤ για τη Διεθνή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης

24.10.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

Σεμινάριο "Η Ανοικτή Πρόσβαση στην υπηρεσία των νέων ερευνητών" (25/10/16)

09. 00 - 09.30 Εγγραφή    
09.30 - 10.00

Εισαγωγή - Χαιρετισμός

Νένα Μάλλιου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

10.00 - 10.30

Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Πρόσβαση: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι πρόσφατες εξελίξεις

Μαρίνα Αγγελάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

10.30 - 11.00

Υπηρεσίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΕΚΤ και λοιπών φορέων

Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

11.00 - 11.30 Διάλειμμα - Καφές    
11.30 - 12.00

Ο ρόλος των αποθετηρίων στην Ανοικτή Πρόσβαση

Μαρία Πάσχου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

12.00 - 13.30

Στρογγυλή Τράπεζα «Η Ανοικτή Πρόσβαση στην πράξη: Οι εμπειρίες των νέων ερευνητών»

Αργυρώ Ζενέτου, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Ευαγγελία Μανούσου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σάκης Μανούζας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πηνελόπη Παπαηλία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Νικήτας Σινιόσογλου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 
13.30 - 14.00 Ερωτήσεις - Συζήτηση - Συμπεράσματα    
  Συνολικό Βίντεο εκδήλωσης