Ημερίδα "Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υποτροφιών Marie Sklodowska Curie Actions και η σημασία του για τη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών"

22.04.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

09:00-09:30

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

   

09:30-09:45

Χαιρετισμοί

   
09:45-10:30

Το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) του έτους 2016-2017
Μαρία Τσιβερτάρα, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός (Directorate General for Education and Culture/B.3), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10:30-10:50

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα MSCA και οι υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής
Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη σταδιοδρομία και κινητικότητα των κατόχων διδακτορικού τίτλου στην Ελλάδα

Μαρία Σαμαρά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα MSCA

10:50-11:15

Μarie Curie Alumni Association

Ιωάννα Γαλάνη, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών

11:15-11:45

Διάλειμμα - Καφές

   
11:45-12:30

Η σημασία του προγράμματος MSCA για τη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών

Πάνελ συζήτησης - MCAA fellows

   
 

Ανδρέας Καϊδατζής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", MC-IEF (5/2011-4/2013)

  Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια Γ', ΙΙΒΕΑΑ, MC- IRG (5/2010 -4/2014).
  Αριστείδης Λύτρας, MC-IOF-2009 (7/2010 - 6/2013)
12:30-13:00 Συζήτηση - συμπεράσματα    
  Δείτε όλο το Βίντεο της εκδήλωσης