Ημερίδα "Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υποτροφιών Marie Sklodowska Curie Actions και η σημασία του για τη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών"

22.04.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020) και ο Σύλλογος Υποτρόφων Marie Curie Ελλάδος (Greek Chapter of Μarie Curie Alumni Association) σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν για την παρουσίαση των υποτροφιών του προγράμματος Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) του Oρίζοντα 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ) και της σημασίας τους για τους ερευνητές. Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48). 

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρία Τσιβερτάρα θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας και τις προκηρύξεις για τη διετία 2016-2017. Το ΕΚΤ θα παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και μελέτες του, καθώς και από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του προγράμματος MSCA, όπως θα παρουσιαστούν από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των προκηρύξεων 2014 και 2015 έχουν δοθεί 81 ευρωπαϊκές και 5 διεθνείς υποτροφίες σε  Έλληνες ερευνητές.

Η ημερίδα θα κλείσει με την παρουσίαση του συλλόγου υποτρόφων Marie Curie (MCAA) και θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για τη σημασία του προγράμματος για την κινητικότητα και ερευνητική σταδιοδρομία.

Ο σύλλογος υποτρόφων Marie Curie (MCAA) είναι ένας διεθνής μη-κερδοοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2012 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμμετοχή στον σύλλογο είναι ανοικτή σε όσους έχουν επωφεληθεί χρηματοδότησης από προγράμματα Marie Sklodowska-Curie, και οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 50.000 ερευνητές μέχρι σήμερα. Ο MCAA υποστηρίζει τη δικτύωση των υποτρόφων και τους παρέχει μια σειρά υπηρεσιών, όπως ευκαιρίες χρηματοδότησης, ενημέρωση σε θέματα έρευνας και πλατφόρμα εύρεσης θέσεων εργασίας. Ο Σύλλογος Υποτρόφων Marie Curie Ελλάδος (Greek Chapter of MCAA) ιδρύθηκε το 2015 με στόχο την προώθηση των δράσεων Marie Sklodowska-Curie στην Ελλάδα.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/el/event-registration

Πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Μαρία Σαμαρά, E-mail: samara@ekt.gr