Ημερίδα "Ανοικτή Επιστήμη: Ζητήματα και Προοπτικές"

15.06.2017
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο OpenAIRE2020 και εθνικό σημείο υποστήριξης και ενημέρωσης (NOAD) του OpenAIRE για την Ανοικτή Πρόσβαση στον Ορίζοντα 2020, σας προσκαλεί σε εκδήλωση που διοργανώνει για την Ανοικτή Επιστήμη την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 (9:30- 14:30) στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48).

Η εκδήλωση "Ανοικτή Επιστήμη: Ζητήματα και Προοπτικές" επιδιώκει να αποτελέσει ένα forum διαλόγου μεταξύ των κυριότερων φορέων (stakeholders) στην Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί το παράδειγμα της Ανοικτής Επιστήμης στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις και αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές, καθώς και τις εμπειρίες άλλων χωρών.

Η πρώτη ενότητα της εκδήλωσης θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση τόσο των ευρωπαϊκών, όσο και των εθνικών εξελίξεων με στόχο την αποτίμηση της θέσης της Ελλάδας, καθώς και την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων από άλλες χώρες. Η δεύτερη ενότητα, έχει ως στόχο την υποστήριξη της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας για τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την παροχή Ανοικτής Πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και επιστημονικά δεδομένα και την ενθάρρυνση της μετάβασης στο παράδειγμα της Ανοικτής Πρόσβασης/Ανοικτής Επιστήμης. Μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων από στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, οι ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και εξοικειωθούν με τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που υποστηρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/event-registration . H εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Υποστήριξης και Ενημέρωσης για θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική κοινότητα για την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του Ορίζοντα 2020 για την Ανοικτή Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και επιστημονικά δεδομένα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης (όπως ενημερωτικές ημερίδες, webinars), ανάπτυξη και διάχυση ενημερωτικού υλικού, λειτουργία δικτυακού τόπου openaccess.gr, συμβουλευτικές υπηρεσίες.