Ημερίδα "Ανοικτή Επιστήμη: Ζητήματα και Προοπτικές"