Παρουσίαση βιβλίου: "Το επιχειρηματικό κράτος" της Mariana Mazzucato

19.05.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Συνεντεύξεις

Interview with Professor Mariana Mazzucato