Ημερίδα «Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για ερευνητές: Marie Skłodowska-Curie Actions»