3η Επιστημονική Ημερίδα του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών