1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο: «Aristotle Medical Forum» & «International Conference of the Hellenic Medical Diaspora»

Πότε και πού;

15.07.2022 έως 17.07.2022
Θεσσαλονίκη

Διοργάνωση

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών
Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης