Ενημερωτική εκδήλωση της European Commission για το Cluster4 - Digital, Industry & Space του Ορίζοντα Ευρώπη