9ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

Πότε και πού;

05.03.2020 έως 07.03.2020
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ

Ιστότοπος

Διοργάνωση

Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης