6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Πότε και πού;

06.03.2020 έως 08.03.2020
Θεσσαλονίκη

Ιστότοπος

Επικοινωνία

2610-960451
ntzimop@sch.gr

Διοργάνωση

Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning
Υ.ΠΑΙ.Θ.
ITYE "Διόφαντος"
Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε www.e-diktyo.eu