Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: "The 5th International Conference on Digital Economy"