Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης

Πότε και πού;

22.11.2019 έως 24.11.2019
Αθήνα

Ιστότοπος

Επικοινωνία

Διοργάνωση

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών/ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ)