Εκδήλωσή με θέμα: "Γυναίκες σε θέσεις ισχύος: Νέες ιδέες στην πολιτική"

Πότε και πού;

17.04.2019
Ξενοδοχείο Royal Olympic, αίθουσα Panorama, Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα

Ιστότοπος

Επικοινωνία

Διοργάνωση

Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
Ίδρυμα Konrad-Adenauer
Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της Νέας Δημοκρατίας