2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες»

Πότε και πού;

20.04.2019
Πλατύ Αγλαντζιάς, Κύπρος

Επικοινωνία

Διοργάνωση

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων
ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών «Ο Εμμανουήλ Παπάς»
Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος