Εκδήλωση: «Ανοικτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση»