Συνέδριο με τίτλο "Τι είναι η πράσινη μεταποίηση: Ευκαιρίες, προκλήσεις και επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών"