Καινοτόμες αξιακές αλυσίδες για βιολογικής προέλευσης πολυμερή και μονομερή, προϊόντα με βάση το ξύλο και φορείς βιο-ενέργειας