Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

Πότε και πού;

15.01.2018
Αθήνα

Επικοινωνία

Χριστιάνα Σιαμπέκου
schris@ekt.gr

Διοργάνωση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας