Εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA: Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area

Πότε και πού;

25.09.2017
Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

Επικοινωνία

Βασιλική Καραβαγγέλη
Vkar@gsrt.gr
Μάριος Κόνιαρης
m.koniaris@gsrt.gr

Διοργάνωση

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας