Ημερίδα "Το πρόγραμμα FET (Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες) στον Ορίζοντα 2020"

Πότε και πού;

26.09.2017
Αθήνα

Επικοινωνία

Γεωργία Τζένου
tzenou@ekt.gr
Γιώργος Μέγας
megas@ekt.gr

Διοργάνωση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών)