Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων B2B @ EUSAIR Forum 2017